Disclaimer

Citytoys.nl biedt producten aan die vallen onder de volgende voorwaarden en de algemene voorwaarden die te vinden zijn op deze website. Door het bezoeken van de homepage van Citytoys.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden dan ook goed door.

Alle afbeeldingen, teksten, logo’s, downloads, software en overige gegevenscompilaties zijn uitsluitend eigendom van Citytoys.nl of leveranciers. Hierop geldt het auteursrecht. Het gebruik van teksten of foto’s op Citytoys.nl mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel doeleinde. De inhoud van de website mag niet gekopieerd, gewijzigd of op andere manier gebruikt worden dan op deze website te vinden is. Link vermeldingen die op deze website te vinden zijn en wijzen op andere partijen zijn goedgekeurd door Citytoys.nl.

Citytoys.nl zal alle billijke en redelijke inspanningen verrichten om de website up-to-date te houden, goed vindbaar en leesbaar te houden en zal ten alle tijden proberen correcte informatie te tonen. Citytoys.nl biedt geen enkele garantie over verklaring, in welke aard dan ook, impliciet of expliciet, over de werking van de website (Citytoys.nl) of de getoonde informatie, teksten, materialen en producten die te vinden zijn op deze website. Citytoys.nl is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website, gelinkte websites, vertoonde informatie, producten of de teksten die vermeld staan op deze website. Er is tevens geen enkele aansprakelijkheid bij vertrouwen op de informatie die vermeld staat op Citytoys.nl.

De producten, merken en namen die op deze website te vinden zijn, zijn beschermd in Nederland en andere landen. Deze producten, merken en namen mogen dan ook niet gebruikt worden door andere partijen dan Citytoys.nl. Het handelsmerk van Citytoys.nl mag niet worden gebruikt om andere producten of diensten aan te bieden die niet worden uitgevoerd door Citytoys.nl of die voor verwarring zorgen of Citytoys.nl in diskrediet brengt. 

Links vermeld op Citytoys.nl

Tijdens het bezoeken van Citytoys.nl kunt u links tegenkomen van andere partijen dan Citytoys.nl. Citytoys.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de getoonde informatie en inhoud van deze websites. Besluit u om gebruik te maken van de dienstverlening van één van deze partijen is het aangeraden om de privacy policy van de betreffende onderneming goed door te nemen.

Gebruik van diensten

Besluit u een product aan te schaffen of gebruik te maken van een service van Citytoys.nl, dan vragen wij om persoonsgegevens en overige gegevens om om onze dienstverlening uit te voeren. De door u verstrekte gegevens zullen worden bewaard op een beveiligde server.